Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku z usługą wymiany opon i rejestracji w Systemie Rezerwacji Stanowisk Anwim
<< powrót do Systemu Rezerwacji Stanowisk

 

 

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) Anwim S.A. niniejszym informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych nabywcy jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie (01-237) przy ul. Stańczyka 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000275176 (dalej: „Anwim” lub „Administrator”).

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: iodo@anwim.pl lub pisemnie na adres: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

 3. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  a) złożenie rezerwacji;
  b) zarejestrowanie rezerwacji w Systemie Rezerwacji Stanowisk Anwim;
  c) realizacja usługi wymiany opon.

 4. Zbieramy oraz przetwarzamy dane uzyskane od Państwa podczas:

  a) wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.

 5. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

  a) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie rezerwacji w Systemie Rezerwacji Stanowisk,
  b) wykonania usługi wymiany opon.

 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

  a) nazwisko,
  b) numer telefonu,
  c) adres e-mail,
  d) numer rejestracyjny pojazdu,
  e) dodatkowe informacje (uwagi) podane przez Państwa.

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

  a) pracownikom, współpracownikom Administratora,
  b) podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora,
  c) innym podmiotom powiązanym bezpośrednio i pośrednio z Administratorem.

 8. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, jednakże:

  a) nie dłużej niż do czasu realizacji usługi, o której mowa w punkcie 3.

 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 10. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.

 11. W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania usługi.